Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

nervouss
WIESZ CO JEST NAJGORSZE W CZŁOWIEKU? TO, ŻE PAMIĘTA I NAWET GDY BARDZO CHCE, NIE POTRAFI ZAPOMNIEĆ.
Reposted fromoiv13 oiv13 vianaturalginger naturalginger
nervouss
A życie ze mną? To niekończący się chaos, bałagan uczuć i myśli, które są przelotne i porozrzucane jak przedmioty po domu. To bezustanna niewiadoma. Mnie trzeba ciągle łapać żebym gdzieś nie zniknęła, na przykład we własnym umyśle czy innym podejrzanym miejscu. Trochę w tym szaleństwa, trochę dziwaczności, ale chyba najwięcej rozpaczy. Trzeba mocno kochać, żeby żyć z kimś kto każdego dnia jest wulkanem gotowym do wybuchu.
— Moja dusza pachnie Tobą (via xxrapgoddess)
Reposted fromlovvie lovvie
nervouss
8071 50a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa

June 21 2015

nervouss
4904 915b
Reposted fromktosiowa ktosiowa

June 08 2015

nervouss
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasunday sunday

May 25 2015

nervouss

April 20 2015

nervouss
5449 6a1e 500
Reposted bysunday sunday

April 01 2015

nervouss
 Związek to praca nad tworzeniem codzienności, która nikomu nie uwiera i nikogo nie dusi. 
— zastanów się :)
Reposted fromjoannem joannem

March 12 2015

7850 04bc 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaavooid avooid
0332 5563 500
Reposted fromwestwood westwood viaavooid avooid

March 03 2015

nervouss
8917 3b8e
Reposted fromitgirl itgirl

February 25 2015

nervouss
1206 1b2b
Reposted byspiewaczka-uciesznapatchrzanitgirl

January 15 2015

nervouss
3169 a23c 500

January 05 2015

nervouss

"Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować."
Reposted from27days 27days

January 02 2015

nervouss
0215 fec2 500
Reposted fromkotowate kotowate viaam am

December 16 2014

nervouss
nervouss
nervouss
4685 9bce
Reposted frompyysia pyysia viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
nervouss
2902 017a
Reposted fromgdybam gdybam viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

December 15 2014

nervouss
3940 7c08
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl